1. Rekisterin pitäjä

Pirkanmaan rautatieharrastajien yhdistys PiRaKe ry

Litukanojankatu 12, 33540 Tampere

2. Yhdyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jaakko Aumala

Härmälänpuisto 20 33900, 050 3062747, aumalaj@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 § 1. momentin mukainen jäsenrekisteri, osoiterekisterinä yhteydenpitoon, jäsenviestintään ja jäsenmaksujen laskutukseen sekä jäsenten edunvalvontaan yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön yksilöintitiedot: nimi, kotiosoite ja sähköpostiosoite sekä jäsenyyteen liittyvät lisämääreet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat jäsenten liittyessään antamat tiedot, sekä jäsenyyden aikana jäseniltä saadut tai kerätyt tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenyyteen liittyvään lehtitilaukseen liittyvät jakelutiedot luovutetaan asianomaiselle taholle heidän toivomallaan tavalla. Halutessaan jäsen voi kieltää tämän. Muutoin rekisteristä ei luovuteta tietoja säännönmukaisesti kolmannelle osapuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, eikä se ole julkinen. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa paikassa jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Sähköinen aineisto säilytetään salasanoin suojattuna. Jäsenrekisterin tiedot tai tietueet tuhotaan välittömän käyttötarpeen jälkeen.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on PiRaKe ry:n jäsenrekisterissä. Tarkastuspyynnön voi tehdä kirjallisena yhteyshenkilölle. Pyyntö tulee allekirjoittaa henkilökohtaisesti. Tarkastuspyynnön voi tehdä myös muulla tavoin, mikäli tarkastusoikeuttaan käyttävän henkilöllisyys voidaan varmentaa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia PiRaKe ry:n jäsenrekisterissä olevien tietojensa korjaamista. Korjauspyynnön voi tehdä kirjallisena yhteyshenkilölle. Pyyntö tulee allekirjoittaa henkilökohtaisesti. Korjauspyynnön voi tehdä myös muulla tavoin, mikäli korjausoikeuttaan käyttävän henkilöllisyys voidaan varmentaa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jos yhdistys aikoo luovuttaa jäsentensä henkilötietoja jollekin ulkopuoliselle taholle, kysyy yhdistys siihen asianomaiselta jäseneltä aina suostumuksen. Jos suostumusta ei ole saatu. ei tietoja luovuteta.